Ingen realistisk plan for å redusere importavhengigheten av spiselige oljer er mulig uten å anerkjenne oljepalmens rolle

Fokuset på oljepalme er ikke feilplassert da det er en avling som kan gi 20-25 tonn FFB per hektar, noe som gir 4-5 tonn CPO. Ingen andre oljefrø kan gi så mye.

Av Indias årlige import av vegetabilsk olje på 130-150 liter, står 80-90 tonn for palmeolje alene.

India produserte 93,18 lakh tonn (lt) vegetabilske oljer i 2020-21 (november-oktober), mot 85,38 lt og 76,87 lt de to foregående årene. Men til tross for denne rekordproduksjonen, som anslått av Solvent Extractors' Association of India, vil landet ende opp med å importere rundt 133 lt, fra 155,49 lt oljeåret 2018-19. Enkelt sagt importerer India alt fra nesten 60 prosent til over to tredjedeler av behovet for vegetabilsk olje, avhengig av hvor godt regnet er, noe som medfører et årlig valutauttak på 10-11 milliarder dollar. Det er i denne sammenhengen man må se Narendra Modi-regjeringens nye nasjonale oppdrag for spiseoljer-oljepalme. Ordningen tar sikte på å øke det totale arealet under oljepalme fra dagens 3,5 lakh hektar (lh) til 10 lh innen 2025-26. Produsenter vil ha rett til en minimumspris for levedyktighet for sin produksjon av ferske fruktbunter (FFB), som er 14,3 prosent av den siste fem års gjennomsnittlige prisen på rå palmeolje (CPO) justert for engrosinflasjon.

Fokuset på oljepalme er ikke feilplassert da det er en avling som kan gi 20-25 tonn FFB per hektar, noe som gir 4-5 tonn CPO. Ingen andre oljefrø kan gi så mye: Senneps- og jordnøttavlingene er ikke mer enn 2-3 tonn per hektar og oljeutvinningen fra det bare på 35-40 prosent. Ingen realistisk plan for å redusere importavhengigheten av spiselige oljer - til for eksempel 30-40 prosent fra de eksisterende 60-70 prosentene - er mulig uten å anerkjenne oljepalmens rolle. Av Indias årlige import av vegetabilsk olje på 130-150 liter, står 80-90 tonn for palmeolje alene.

Når det er sagt, er det gyldige bekymringer over å introdusere oljepalme i tropiske regnskoger eller områder som er rike på biologisk mangfold som Andaman- og Nikobarøyene og nordøst. Avlingen er sannsynligvis bedre egnet for stater som Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka og Odisha, hvor den kan erstatte ris og dyrkes ved bruk av dryppvanning, mulching og andre vannbesparende metoder. India produserer uansett for mye ris og all diversifisering må hilses velkommen. Men fokuset bør foreløpig være på stater som allerede dyrker oljepalme. Bønder der har en blandet erfaring med avlingen som tar minst fem år å vokse og begynne å gi 20-25 tonn FFB/hektar. En sikret levedyktighetspris, som beskytter mot svingninger i globale spiselige oljemarkeder, bør inngyte tillit blant bønder i disse statene. La dem utvide arealer først før andre i mer økologisk skjøre regioner.Denne redaksjonen dukket opp første gang i den trykte utgaven 28. august 2021 under tittelen «Crude fact».