India vant tre av fire kriger mot Pakistan. 1948-krigen kan kalles uferdig

Helt siden den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan skapte, med amerikansk økonomisk og militær hjelp, den islamistiske terrorbevegelsen, har Pakistan hatt en tredje myndighetssøyle, de islamistiske terrorhærene.

Pulwama-angrep: NIA undersøker 15 km spenn, anrop fra PakistanTerrorisme er noe veldig vanskelig å motarbeide og eliminere. Dette er ikke bare Indias problem. Over hele verden har utviklede og fremvoksende land ikke klart å eliminere det for alltid.

Pulwama-episoden er sluttpunktet for et visst grunnlag for håp for å reparere forholdet mellom India og Pakistan. Det var selvsagt et terrorangrep som har alle kjennetegn på en standard taktikk. Enkle eksplosive enheter detonert på overfylte steder påfører maksimal skade. Dette var prinsippet bak 9/11-angrepet på World Trade Center, i angrep på Brussel flyplass og i Paris under en musikkkonsert.

Når det er sagt, hva er alternativene for India? Pakistan er ikke en normal stat. Den har en sivil regjering som av og på i løpet av sin historie har blitt tilsynelatende valgt på demokratiske prinsipper. Det er en hær-etablissement som har vært ryggraden i stabilitet i Pakistan lenger enn det har vært et demokrati. Helt siden den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan skapte, med amerikansk økonomisk og militær hjelp, den islamistiske terrorbevegelsen, har Pakistan hatt en tredje myndighetssøyle, de islamistiske terrorhærene.

Terrorisme er noe veldig vanskelig å motarbeide og eliminere. Dette er ikke bare Indias problem. Over hele verden har utviklede og fremvoksende land ikke klart å eliminere det for alltid. USA har vært engasjert i en meningsløs krig i 15 år i Afghanistan og trekker seg nå beseiret tilbake, men de innrømmer det ikke åpent. Land med muslimsk majoritet så mye som ikke-muslimske land har vært utsatt for islamistisk terrorisme. Algerie, Bangladesh, Malaysia er rammet. Boko Haram har terrorisert Nigeria i flere tiår nå og sprer seg til Sudan. Ingen annen ideologisk bevegelse, verken bolsjevismen eller anarkismen, har hatt den globale rekkevidden som islamistisk terrorisme har, men som de eldre ideologiske bevegelsene er den en global bevegelse og drevet av kybernetikk og moderne våpen ekstremt dødelig.India har vært i forkant av kampen mot terrorisme, men dets egne interesser er ikke godt tjent med verden for øvrig. FN-systemet er forkrøplet av vetoretten til de fem faste medlemmene. Kina er ikke interessert i å bekjempe terrorisme bortsett fra hjemme. Russland hjelper også terrorisme i Syria, så det er håpløst kompromittert. Støtteord fra disse to er verdiløse. India må behandle partnerne i kampen mot terrorisme som gode venner som ikke vil hjelpe i det hele tatt.

Så hva skal gjøres? Det er ikke snakk om å gjenta Uri kirurgisk streik. Det var en trefning mellom to hærer. Terrorbevegelser eksisterer utenfor dette domenet. For India å krysse grensen og angripe geriljagrupper vil være et brudd på folkeretten. Det virker kanskje ikke så ille for de fleste indere. Men hvis et slikt angrep over grensen gjennomføres, må India være klar for en krig av en viss varighet med Pakistan.

India har vunnet tre av fire kriger mot Pakistan. 1948-krigen kan kalles uferdig. Men den største forskjellen nå er at begge er atommakter. Ethvert militært engasjement må derfor ha et strengt begrenset mål som kan realiseres, og deretter kan India ensidig avslutte krigen. Dette er vanskelig og kan ikke gjøres i en hast og absolutt ikke mens indisk blod koker. Denne gangen må streiken ikke bare være kirurgisk, men den må være nøkkelhullskirurgi, presis, subtil og effektiv.

Det skal ikke være noe hastverk. Suksess er avgjørende.

Denne artikkelen dukket først opp på trykk under overskriften: Nok et kapittel i en evig krig