Kategori: Redaksjoner

10 000 timer

Det viser seg at ingen mengde trening kan veie opp for mangelen på naturlig talent. Men det finnes enklere veier for å leve drømmene dine

17. august 1977, førti år siden

For førti år siden, på denne dagen, fremmet Jayaprakash Narayan ideen om at hvis ledere av Phizos gruppe samtykker i at Nagaland skal være en del av India, kan alle andre spørsmål angående spesielle makter og spesiell stilling diskuteres.

Delhi og Teheran

India og Iran har en felles interesse i å sikre en legitim og fredelig omorganisering av dagens orden i Afghanistan.

Forfalsker det godt

Et nettsted utforsker måter å jukse ansiktsgjenkjenningsalgoritmer på. Det er god trening for forestående dystopi.

Feil løsning

Forbud topper løftene i meningsmålingene i Tamil Nadu, Kerala. Det er en villedende snarvei.

Googlere forenes

Den første arbeiderforeningen i Silicon Valley rammer et øyeblikk av skepsis til den store teknologiutopien.

Diatrisk og mistillit

Hvis innenriksministeren må ty til den samme gamle retorikken mot J&Ks mainstream-ledere, hva har man oppnådd det siste året?