Kategori: Kolonner

En by lagt øde

En ny rask biosaneringsprosess som kan fjerne søppelbakker og få slutt på deres skadelige effekter, lover en rimelig løsning for avfallshåndtering og deponering. Det er svært viktig at alternative teknologier blir nøye evaluert på deres fortjeneste.

En kommanderende meningsøkonomi

Mediebransjen bekymrer seg lite for den indiske regjeringen nå. Bekymringen dreier seg snarere om inntekter, som fortsatt er små i forhold til størrelsen på publikum.

Et konstitusjonelt uhell

Det foreslåtte forbudet mot salg og kjøp av storfe til slakt på landbruksmarkeder bryter med grunnleggende rettigheter til mat og levebrød, og føderalismens ånd.

Tvers over midtgangen: CSO kaller regjeringens bløff

Jeg har argumentert i flere uker - at regjeringen totalt har mislyktes i å ta opp spørsmålene om fallende investeringer som andel av BNP; svak kredittvekst; og ikke-skaping av nye arbeidsplasser. Disse trendene var synlige tidlig og midten av 2016.

En fryktkultur

I Bangladeshs avtagende demokratiske rom er det ikke overraskende at en fremtredende redaktør er på mottakersiden.