For førti år siden: 1. juli 1980

Kunngjøringen av det nye agitasjonsprogrammet kom fra All-Assam Gana Sangram Parishad og AASU midt i vaklende utsikter til gjenopptakelse av en dialog for å få slutt på den ni måneder lange fastlåsningen i utlendingsspørsmålet.